FEE-GA

Numberk    MaalMaha(Days Aweek) Lacagta (fee)

1 Arday      2 Maalmood asbuuci        $20 Bishii

1 Arday      3Maalmood asbuuci         $25 Bishii

1 Arday       4 Maalmood asbuuci       $30 Bishii

1 Arday       5 Maalmood asbuuci       $30 Bishii