qalab

arabic & english

Phonetic Spelling Isolated Final Medial Initial Listen
ʾalif ا ـا‎

bāʾ ب ـب‎ ـبـ بـ

tāʾ ت ـت‎ ـتـ تـ

ṯāʾ ث ـث‎ ـثـ ثـ

ǧīm ج ـج‎ ـجـ جـ

ḥāʾ ح ـح‎ ـحـ حـ

ḫāʾ خ ـخ‎ ـخـ خـ

dāl د ـد‎

ḏāl ذ ـذ‎

rāʾ ر ـر‎

zāy ز ـز‎

sīn س ـس ـسـ سـ

šīn ش ـش ـشـ شـ

ṣād ص ـص ـصـ صـ

ḍād ض ـض‎ ـضـ ضـ

ṭāʾ ط ـط ـطـ طـ

ẓāʾ ظ ـظ ـظـ ظـ

ʿayn ع ـع ـعـ عـ

ġayn غ ـغ ـغـ غـ

fāʾ ف ـف ـفـ فـ

qāf ق ـق ـقـ قـ

kāf ك ـك ـكـ كـ

lām ل ـل ـلـ لـ

mīm م ـم ـمـ مـ

nūn ن ـن ـنـ نـ

hāʾ ه ـه ـهـ هـ

wāw و ـو

yāʾ ي/ى‎ ـي‎/ـى ـيـ‎ يـ

alfaaruuq © 2015 Frontier Theme
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Daawo Muqaalkaan Wadooyonka lagu badbaado Sh Abu dalxa waa mu xadaro aad u macaan waayey

May 29, 2015May 29, 2015

Daawo Muqaalkaan MUXAADARO CUSUB NABI MOHAMED WAA RASUULKII ALLE SH MUSTAFE XAAJI 2015

May 29, 2015

DAAWO MUQAALKAAN Muxaadaro Cusub ku dadaal wixii ku anfacaya Sh M Umal 08 03 15

May 29, 2015

Daaw: Muxaadaro Cusub ilaalinta Amaanada Sheekh Maxamed Idiris 2015>>

May 29, 2015
Muxaadaro Cusub ilaalinta Amaanada Sheekh Maxamed Idiris 2015.