qalab

Sh. Al-Hussayni Al-‘Azazy

Quran Al-Kareem – Xafs Can Caasim (Mucalim)

Sh. Al-Hussayni Al-‘Azazy

No. Surah Dhegeyso Download
1 Surah Al-Fatiha Dhegeyso Download
2 Surah Al-Baqara Dhegeyso Download
3 Surah Aali-Cimraan Dhegeyso Download
4 Surah An-Nisaa’ Dhegeyso Download
5 Surah Al-Maa’idah Dhegeyso Download
6 Surah Al-Ancaam Dhegeyso Download
7 Surah Al-Acraaf Dhegeyso Download
8 Surah Al-Anfaal Dhegeyso Download
9 Surah At-Towbah Dhegeyso Download
10 Surah Yuunus Dhegeyso Download
11 Surah Huud Dhegeyso Download
12 Surah yuusuf Dhegeyso Download
13 Surah Al-Racd Dhegeyso Download
14 Surah Ibraahiim Dhegeyso Download
15 Surah Al-Xijr Dhegeyso Download
16 Surah Al-Naxl Dhegeyso Download
17 Surah Al-Israa’ Dhegeyso Download
18 Surah Al-Kahf Dhegeyso Download
19 Surah Maryam Dhegeyso Download
20 Surah Dhaahaa Dhegeyso Download
21 Surah Al-Anbiyaa’ Dhegeyso Download
22 Surah Al-Xajj Dhegeyso Download
23 Surah Al-Mu’minuun Dhegeyso Download
24 Surah An-Nuur Dhegeyso Download
25 Surah Al-Furqaan Dhegeyso Download
26 Surah Ash-Shucaraa’ Dhegeyso Download
27 Surah Al-Naml Dhegeyso Download
28 Surah Al-Qasas Dhegeyso Download
29 Surah Al-Cankabuut Dhegeyso Download
30 Surah Ar-Ruum Dhegeyso Download
31 Surah Luqmaan Dhegeyso Download
32 Surah As-Sajdah Dhegeyso Download
33 Surah Al-Axzaab Dhegeyso Download
34 Surah Saba’ Dhegeyso Download
35 Surah Faadhir Dhegeyso Download
36 Surah Yaasiin Dhegeyso Download
37 Surah As-Saaffaat Dhegeyso Download
38 Surah Saad Dhegeyso Download
39 Surah Al-Zumar Dhegeyso Download
40 Surah Ghaafir Dhegeyso Download
41 Surah Fussilat Dhegeyso Download
42 Surah Ash-Shuuraa Dhegeyso Download
43 Surah Az-Zukhruf Dhegeyso Download
44 Surah Ad-Dukhaan Dhegeyso Download
45 Surah Al-Jaathiyah Dhegeyso Download
46 Surah Al-Axqaaf Dhegeyso Download
47 Surah Muxammad Dhegeyso Download
48 Surah Al-Fatx Dhegeyso Download
49 Surah Al-Xujjuraat Dhegeyso Download
50 Surah Qaaf Dhegeyso Download
51 Surah Ad-Daariyaat Dhegeyso Download
52 Surah Adh-Dhuur Dhegeyso Download
53 Surah An-Najm Dhegeyso Download
54 Surah Al-Qamar Dhegeyso Download
55 Surah Ar-Raxmaan Dhegeyso Download
56 Surah Al-Waaqicah Dhegeyso Download
57 Surah Al-Xadiid Dhegeyso Download
58 Surah Al-Mujaadalah Dhegeyso Download
59 Surah Al-Xashr Dhegeyso Download
60 Surah Al-Mumtaxinah Dhegeyso Download
61 Surah As-Saff Dhegeyso Download
62 Surah Al-Jumucah Dhegeyso Download
63 Surah Al-Munaafiquun Dhegeyso Download
64 Surah At-Taghaabun Dhegeyso Download
65 Surah Adh-Dhalaaq Dhegeyso Download
66 Surah At-Taxriim Dhegeyso Download
67 Surah Al-Mulk Dhegeyso Download
68 Surah Al-Qalam Dhegeyso Download
69 Surah Al-Xaaqqah Dhegeyso Download
70 Surah Al-Macaarij Dhegeyso Download
71 Surah Nuux Dhegeyso Download
72 Surah Al-Jinn Dhegeyso Download
73 Surah Al-Muzzammil Dhegeyso Download
74 Surah Al-Muddaththir Dhegeyso Download
75 Surah Al-Qiyaamah Dhegeyso Download
76 Surah Al-Insaan Dhegeyso Download
77 Surah Al-Mursalaat Dhegeyso Download
78 Surah An-Naba’ Dhegeyso Download
79 Surah An-Naazicaat Dhegeyso Download
80 Surah Cabasa Dhegeyso Download
81 Surah At-Takwiir Dhegeyso Download
82 Surah Al-Infidhaar Dhegeyso Download
83 Surah Al-Mudhaffifiin Dhegeyso Download
84 Surah Al-Inshiqaaq Dhegeyso Download
85 Surah Al-Buruuj Dhegeyso Download
86 Surah Adh-Dhaariq Dhegeyso Download
87 Surah Al-Aclaa Dhegeyso Download
88 Surah Al-Ghaashiyah Dhegeyso Download
89 Surah Al-Fajr Dhegeyso Download
90 Surah Al-Balad Dhegeyso Download
91 Surah Ash-Shams Dhegeyso Download
92 Surah Al-Layl Dhegeyso Download
93 Surah Ad-Duxaa Dhegeyso Download
94 Surah Ash-Sharx Dhegeyso Download
95 Surah At-Tiin Dhegeyso Download
96 Surah Al-Calaq Dhegeyso Download
97 Surah Al-Qadr Dhegeyso Download
98 Surah Al-Bayyinah Dhegeyso Download
99 Surah Az-Zalzalah Dhegeyso Download
100 Surah Al-Caadiyaat Dhegeyso Download
101 Surah Al-Qaaricah Dhegeyso Download
102 Surah Al-Takaathur Dhegeyso Download
103 Surah Al-Casr Dhegeyso Download
104 Surah Al-Humazah Dhegeyso Download
105 Surah Al-Fiil Dhegeyso Download
106 Surah Quraysh Dhegeyso Download
107 Surah Al-Maacuun Dhegeyso Download
108 Surah Al-Kawthar Dhegeyso Download
109 Surah Al-Kaafiruun Dhegeyso Download
110 Surah An-Nasr Dhegeyso Download
111 Surah Al-Masad Dhegeyso Download
112 Surah Al-Ikhlaas Dhegeyso Download
113 Surah Al-Falaq Dhegeyso Download
114 Surah An-Naas Dhegeyso Download
alfaaruuq © 2015 Frontier Theme
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Daawo Muqaalkaan Wadooyonka lagu badbaado Sh Abu dalxa waa mu xadaro aad u macaan waayey

May 29, 2015May 29, 2015

Daawo Muqaalkaan MUXAADARO CUSUB NABI MOHAMED WAA RASUULKII ALLE SH MUSTAFE XAAJI 2015

May 29, 2015

DAAWO MUQAALKAAN Muxaadaro Cusub ku dadaal wixii ku anfacaya Sh M Umal 08 03 15

May 29, 2015

Daaw: Muxaadaro Cusub ilaalinta Amaanada Sheekh Maxamed Idiris 2015>>

May 29, 2015
Muxaadaro Cusub ilaalinta Amaanada Sheekh Maxamed Idiris 2015.